biuro@enote.pl 571 251 113

Przebieg współpracy

Na pooczątku skupiamy się na precyzyjnym rozpoznaniu potrzeb oraz możliwości klienta.
Omawiamy szczegółowo wszystkie wymagania jakie powinny zostać spełnione aby finalny produkt był w pełni satysfakcjonijący.
Dobrze przeprowadzony wywiad ułatwia nam dobranie odpowiednich narzędzi na kolejnych etapach współpracy.

Po dokładnym zapoznaniu się z zadaniem, przygotowujemy ofertę zawierającą szczegółowy opis procesu realizcji usługi, koszty poszczególnych elementów oraz planowany termin zakończenia prac.

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta przystępujemy do pracy.
Dokładnie realizujemy założenia poczynione na etapie planowania.
Na bieżąco raportujemy postępy prac, upewniając się, że potrzeby klienta zostały dobrze zweryfikowane.

Na tym etapie udostępniamy finalną wersję programu i przeprowadzamy pełne szkolenie z obsługi jeśli jest potrzebne. Eliminujemy również wszelkie błędy jeśli jakiekolwiek się pojawią.

Nie zostawiamy naszych klientów bez opieki.
Każdy klient może liczyć na stałe wsparcie oraz możliwość modyfikacji programu w dowolnym momencie.